Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Pro Bono

Nominert til forsknings- og innovasjonspris

Marit Skivenes og Pro Bono-gruppen er nominert til Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2019 for sin forskning på barnevernstjenestene.

Medlemmer av Pro Bono-gruppen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Pro Bono-gruppen består av master- og doktorgradsstudenter fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, frivillige og forskere ved Centre for Research on Discretion and Paternalism. Siden 2016 har de arbeidet med å studere implementeringen av Mitt Liv Barnevern, et utviklingsprogram som inneholder anbefalinger og verktøy for barnevernarbeid. 

Ved å gjennomføre en stor spørreundersøkelse blant barnevernsarbeidere har Pro Bono gruppen målt hvordan kjerneverdiene i Mitt Liv-programmet er innarbeidet i de 200 kommunale barnevernstjenester som deltar i programmet.

- Gruppen har arbeidet med prosjektet på frivillig basis, og gjort et formidabelt arbeid. Å bli nominert til denne prisen er en anerkjennelse av betydningen til forskningen som er utført, og en inspirasjon til videre arbeid, mener Marit Skivenes.

Skivenes har vært faglig leder av gruppen. Hun peker videre på at funnene fra sluttrapporten som ble presentert i april er veldig interessante og relevant for alle som arbeider på barnevernsfeltet.

Forsknings- og innovasjonsprisen deles ut til et miljø eller en person som har gitt et fremragende bidrag for forskning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Pro Bono-gruppen er en av ni kandidater til prisen, som deles ut på Kunnskapskommunens konferanse i Universitetsaulaen 18. juni.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er et samarbeid mellom kommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Lindås, Masfjorden, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Voss. Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Folkehelseinstituttet, VID Vitenskapelige høgskole og NORCE er også en del av samarbeidet.