Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
NY PUBLISERING

Nybrottsarbeid i forskning på offentlig forvaltning

James Hathaway med ny innsikt om endring i offentlige ansvarsorganisasjoner i Zambia.

James Hathaway
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

James Hathaway var stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, med Steinar Askvik og Ishtiaq Jamil som veiledere

Ny typologi

James sin forskning gir ny innsikt om organisatorisk endring i offentlige ansvarsorganisasjoner i Zambia, gjennom bruken av teorier om institusjonelle logikker. Gjennom arbeidet med avhandlingen utviklet Hathaway en ny typologi for institusjonelle logikker som kan bli brukt i studier av offentlig forvaltning i Zambia og Afrika sør for Sahara. Denne typologien var et nybrottsarbeid og var ei viktig teoretisk utgangpunkt for avhandlingen.

Denne nye typologien, og hvordan den ble utviklet, er nå publisert som en artikkel i «Interantional Journal of Public Administration» sammen med Steinar Askvik.

Finn hele artikkelen HER.