Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Ny publisering

Etnisitet, religion og kjønn i demokratiet

PhD Akram Hossain er medforfattar av bokkapitel om demokratiske deltaking i Bangladesh

Akram Hossain
Foto/ill.:
Akram Hossain

Hovedinnhold

Sk. Tawfique M. Haque og Md. Akram Hossain med bokkapitelet  "Democratic Participation in Bangladesh: Does It Vary Across Ethnicity, Religion and Gender?" i boka "Including the Excluded in South Asia"

Kapitelet tar for seg nivået på demokratiske deltaking i Bangladesh når det gjeld å stemme, deltakeling i valkamp, overtaling av andre til å stemme, signering av underskriftskampanjar, og deltaking i demonstrasjonar. Forfattarane fokusera på to hovudspørsmål:

  • Kva er nivået (både kvantitativt og kvalitativt) på deltakinga til innbyggjarane i Bangladesh når det gjeld politisk aktivitet?
  • Variera deltaking basert på den demografiske identiteten til innbyggjaren?    

Les heile kapitelet HER.