Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Ny publisering

Eit norsk perspektiv

Lægreid med kapitel om norsk forvaltningsforsking

European Perspectives For Public Administration
Foto/ill.:
Leuven University Press

Hovedinnhold

I boka “European Perspectives for Public Administration : The Way Forward” redigert av Geert Bouckaert og Werner Jann skriv Professor emeritus Per Lægreid om den norske forvaltningsforskinga i kapitelet med tittelen: «Public administration research in Norway: An Organizational and Institutional Approach to Political Organizations».

I kapitelet ser Lægreid på ulike hovudtrendar innanfor forsking på offentleg forvaltning, frå eit norsk perspektiv, med fokus på reformar og på sentral forvaltninga. Lægreid ser mellom anna på teori utvikling, utvikling av meir komparative data og relevansen for praktikarar og undervisarar.  

Boka kan lastast ned gratis HER.