Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Ny publisering

Korleis forstå opplevd ansvar?

Kristin Rubecksen, Lise H. Rykkja og Per Lægreid medforfattarar på ny artikkel i Governance.

Word cloud, Accountability
Foto/ill.:
Illustration: Colourbox

Hovedinnhold

I samband med eit internasjonalt forskingsprosjekt leia av professor Thomas Schillemans i Utrecht har Kristin Rubecksen, Lise H. Rykkja og Per Lægreid vore medforfattarar på artikkelen: «Understanding Felt Accountability - The institutional antecedents of the felt accountability of agency‐CEO's to central government» i tidskriftet Governance.

Litteraturen om autonome offentlege etatar brukar ofte ei «top-down»-tilnærming, med fokus på verkemidlane som desse etatane kan styrast og kontrollerast med. Denne artikkelen opnar den svarte boksen til direktorata og zoomar inn på direktørane og deira oppfatning av hierarkisk ansvar.

Meir om artikkelen HER.