Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Ny stilling

Er du vår nye kollega?

Ledig stilling som førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i Bergen.

Bergen
Foto/ill.:
Illustration: Colourbox

Hovedinnhold

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til ei fast stilling som førsteamanuensis innan administrasjon og organisasjonsvitskap ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Det samfunnsvitskaplege fakultetet, Universitetet i Bergen.   

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Instituttet har ein profil som eit statsvitskapleg fag basert på ei organisasjonsfagleg tilnærming til studiet av offentleg politikk, offentleg administrasjon og politiske institusjonar. Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i forskargrupper. Søkjarar til stillingane blir rådde til å orientere seg om undervisningstilbodet og forskingsprofilen ved instituttet, sjå: https://www.uib.no/admorg.

Vi søkjer dedikerte forskarar, rettleiarar og undervisarar med gode samarbeidsevner som kan styrke forskinga og undervisningsprogramma ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap.

Vi vil leggje vekt på at dei som blir tilsette er personleg eigna for stillinga.

Meir informasjon om stillinga finn du HER