Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Ny Publisering

Nettverkorganisering for grønn skipsfart

Stipendiat Agnete Hessevik med ny artikkel i Regulation & Governance

Agnete Hessevik
Foto/ill.:
Charlie Fjellvær Thompson

Hovedinnhold

Stipendiat Agnete Hessevik ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har publisert artikkel i Regulation & Governance med tittel: "Network‐led advocacy for a green shipping transformation: A case study of governance networks in the Norwegian maritime sector".

Hessevik har undersøkt hvordan to nettverk av aktører i maritim sektor, NCE Maritime CleanTech og Grønt Skipsfartsprogram, bidrar i omstillingen til lav- og nullutslippsskipsfart. Artikkelen viser hvordan de to nettverkene har blitt til, vokst og oppnådd tilgang til beslutningstakere, og nå bidrar til utforming av politikk for grønn skipsfart. Nettverksorganiseringen har muliggjort dette; sentrale aktører i nettverket har mobilisert medlemmer med ulike typer ressurser. Gjennom nettverkets aktiviteter finner ressursene sammen på nye måter. I de to case-nettverkene har det særlig vært sammensetning av medlemmer med teknisk ekspertise, erfaring med lobbyvirksomhet og relasjoner til beslutningstakere som har vært viktig for å gi nettverket tilgang til beslutningstaker og legitimiteten som trengs for å bli lyttet til. Studien viser hvordan nettverk kan være betydningsfulle i styringen av omstillingsprosesser.

Du kan lese artikkelen HER