Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Seminarleiar søkes

Vil du bli seminarleiar på admorg?

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap søkjer nye seminarleiarar for hausten 2021.

Illustrasjon
Foto/ill.:
Illustrasjon: UiB

Hovedinnhold

Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap søker seminarledere til følgende emner høsten 2021:

AORG100A – Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar

AORG100B – Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap

AORG101 – Organisasjonsteori

AORG103 – Politikk og forvalting

AORG107 – EU and International Organisations (English)

NUTR220 – Ernæringens politikk og forvaltning

POLECON100 – Examen facultatum - Innføring i politisk økonomi

Som seminarleder får du relevant arbeidserfaring, faglige og pedagogiske utfordringer, og mulighet til å repetere samfunnsvitenskapelig grunnproblematikk. UiB tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår, og du får betalt forberedelsestid til seminarene, samt tillegg for kommentering av innleveringsoppgaver. Av emnene som har seminaropplegg til høsten innebærer alle emner foruten AORG107 oppgaveretting. I AORG107 holdes seminarmøtene på engelsk.

For AORG100A vil jobben som seminarleder også inneholde noen mentoroppgaver. Dette vil si at i tillegg til det faglige vil det og være et fokus på det sosiale for å integrere nye studenter på instituttet på en god måte.

Seminarlederjobben går over tretten uker – uke 35 til 47. Hvert seminar varer i to timer, og det er vanlig å ha 1-3 grupper, altså to til seks timer arbeid i uken pluss forberedelse. Studenter som går masterstudiet ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap kan søke. Send inn søknad per e-post og legg ved CV og karakterutskrift. Skriv i søknaden i hvilke(t) emne(r) du vil være seminarleder i, og hvor mange grupper du ønsker å ha ansvar for.

Søknad med dokumenter sendes til seminarkoordinator Johannes S. Førde per e-post til johannes.forde@uib.no innen 01. mai 2021.