Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Ny håndbok:

Håndbok om governance og politikk av migrasjon

Førsteamanuensis Regine Paul ved instituttet er medforfatter i en nylig publisert Edward Elgar Håndbok om «the Governance and Politics of Migration».

Migration
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Førsteamanuensis Regine Paul ved instituttet er medforfatter i en nylig publisert Edward Elgar Håndbok om the Governance and Politics of Migration med kolleger Emma Carmel og Katharina Lenner (Universitetet i Bath).

Håndboken inneholder et innovativt konseptuelt og analytisk rammeverk for kritisk vurdering av migrasjonsgovernance i innledningen. Global og tverrfaglig i omfang, er de 32 kapitlene organisert med seks sentrale temaer: konseptuelle debatter, kategoriseringer av migrasjon, governanceregimer, prosesser, rom for migrasjonsgovernance og mobilisering rundt det. Ledende internasjonale bidragsytere kategoriserer og konseptualiserer migrasjon for å adressere teoretiske bekymringer, inkludert transnasjonalisme og avkolonisering, klimaendringer, utvikling, humanitærisme, grenser, teknologi og tidens rolle. Forfatterne tar for seg praksis for migrasjonsgovernance og politikk, og dens effekt på forskjellige kontekster, prosesser og former for mobilisering. Håndboken gjennomgår den siste utviklingen innen forskning på migrasjonsgovernance gjennom en bred empirisk og konseptuelt ramme, hvor håndboken problematiserer ortodokse perspektiver og diskuterer hvordan en kritisk gjennomgang kan legge til vår forståelse av governance og migrasjonspolitikk.

Sammen med sine medforfattere vil Regine legge frem håndboken under konferansessesongen 2021, eksempelsvis ved konferansene IMISCOE og "the Council for European Studies". Følg @ReginePaul6 på Twitter for fortløpende informasjon.

Mer informasjon om håndboken finnes HER.