Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Når penger utgjør den lille forskjellen

Ragnhild Muriaas avsluttar prosjekt «Money Talks» med publisering i American Political Science Review og temanummer i International Political Science Review.

Illustration
Foto/ill.:
Illustration: Colourbox

Hovedinnhold

I dag skriver professor Ragnhild Muriaas i Monkey Cage - Washington Post, sammen med kollegaer ved Washington State University, om hvordan penger på forskjellige måter brukes som insentivmiddel for å øke kjønnsbalanse i politikken. Det å stille som kandidat i et politisk valg er en økonomisk påkjenning i mange land. De politiske partiene har ofte ikke kapasitet til å dekke alle valgkamputgiftene. Det å ha tilgang til penger kan derfor utgjøre den lille forskjellen, på hvem som kan stille til valg og hvem som ikke kan det. Økonomisk skjevhet kan altså føre til en opphoping av pengesterke rike menn i valgte politiske verv. Og det er både myndighetene og politiske organisasjoner i en rekke land bekymret for. Derfor har de forsøkt å vri litt om på pengestrømmene i politikken slik at den går i en retning som er litt mer fordelaktig for kvinner.  

Innlegget i Washington Post er basert på forskningsresultat presentert i en artikkel i American Political Science Review. I “Payments and Penalties for Democracy: Gendered Electoral Financing in Action Worldwide” viser Ragnhild Muriaas, Amy G. Mazur og Season Hoard at både forsøk satt i gang av myndigheter og bottom-up organisering i det sivile samfunn har gitt resultater flere steder, men at veien til suksess er minst kompleks når myndighetene setter i gang tiltak. For eksempel, da en innførte kjønnskvoter i Frankrike før valget i 2002 overså nesten alle partiene den nye loven, det var ikke før en begynte å for alvor kutte i statsbevilgningen til partier som ikke innfridde kjønnskvoteringskravet at antallet folkevalgte kvinner økte betraktelig.  

I et temanummer som nå publiseres på nett i International Political Science Review ser forskerne knyttet til Money Talks litt bredere på spørsmålet om hvordan kjønn, penger og politisk representasjon henger sammen. Rainbow Murray, Ragnhild Muriaas og Vibeke Wang oppsumerer funn fra de ulike casene i introduksjonen og viser hvordan og hvorfor penger i varierende grad utgjør en forskjell i politikken, men at selv en liten forskjell kan ha konsekvenser for mangfoldet.

Les innlegget i i Washington Post HER.

Les hele artikkelen i American Political Science Review HER

Les temanummeret i International Political Science Review HER.