Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Muligheter i arbeidslivet med en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap

HMS/KS-leder hos Norsk Saneringsservice AS

Hanna Handeland fullførte sin mastergrad ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2020. Nå arbeider hun som HMS/KS-leder hos Norsk Saneringsservice AS.

Hovedinnhold

Som statsviter har jeg en bred forståing av samfunnet og organisasjonslivet, og særlig organisasjonsteori har jeg god nytte av.

Hva er din nåværende stilling?

HMS/KS-leder hos Norsk Saneringsservice AS.

 

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsleder hos rivefirmaet Norsk Saneringsservice AS. Arbeidsoppgavene går i hovedsak ut på å gjennomføre vernerunder på prosjekt, avviksrapportering og oppfølging, utarbeidelse av HMS plan, risikoanalyse, kvalitesplan og miljøplan, ansvarlig for beredskapsøvelser, gjennomgang av beredskapsplan, dokumentasjonsarbeid og mye mer. 
 

Hva er det beste med jobben din – og det mest krevende?

Det beste med jobben er at det er veldig variert arbeid, hvor jeg reiser mye ut på prosjekt. Det som er utfordrende er å gjøre risikovurderinger og behandle avvik som går på maskin, når man selv ikke har fagbrev i det. 

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Jeg får mest bruk for spesialiseringen jeg tok i HR på bachelorgraden min, hvor jeg hadde blant annet HR-management, HMS-ledelse og arbeidsrett. Som statsviter har jeg en bred forståing av samfunnet og organisasjonslivet, og særlig organisasjonsteori har jeg god nytte av. Jeg merker også at som samfunnsviter har jeg en mer helhetlig forståelse og kan dermed anvende det i en bransje hvor det stort sett bare er naturvitere eller personer med fagbrev. 

 

Hva var det som gjorde at du valgte å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?

Jeg så litt rundt på ulike universiteter i valget av mastergrad, og det stod mellom administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB og organisasjon og ledelse ved Universitetet i Agder. Jeg landet på administrasjon og organisasjonsvitenskap fordi jeg syns det var spennende at vi fikk skrive en 60 studiepoengs masteroppgave, det gir virkelig muligheter for å ta et dypdykk i et tema som interesserer deg. Jeg har alltid hatt en interesse for samfunn og politikk, og var lenge inne på tanken om å studere juss – men angret ikke på at jeg gikk for statsvitenskap, da det gir meg et mye bredere springbrett med flere spennende arbeidsmuligheter.

 

Hva skrev du masteroppgave om? Og var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Jeg skrev masteroppgave om hvordan FRP og SV innrammer temaet innvandring, hvor jeg så på hvordan de snakket om innvandring i partiprogrammene, i Stortinget og i Media. Det har dessverre ingen relevans for min nåværende jobb, men prosessen med å skrive en masteroppgave og alt jeg har lært samlet ved å ha en mastergrad har hjulpet meg.

 

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Jeg syns egentlig at overgangen var grei, jeg prøvde å være et rutinemenneske når jeg studerte også. Det jeg kanskje savner mest er friheten jeg hadde som student kontra 8-16 jobb, men det jeg ikke savner er at man alltid tenkte at man burde studere i helger og i ferier.

 

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? Har du noen tips?

Tenker at det er viktig å finne rutiner som passer for deg, noen trives med å studere på kvelden og noen på dagen. På master var vi så heldige å ha egen lesesal, det var sosialt samtidig som at man hadde et sted å gå til, som gjør det letter å motivere seg for å jobbe med studiene.


Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Start jobbsøkingen tidlig! Jeg startet å søke jobb allerede i januar, noe jeg anbefaler andre avsluttende studenter å gjøre også. Det kan ta lang tid før man lander en eventuell jobb etter studier. Jeg var heldig og fikk napp først i juni, etter flere runder med intervjuer. Et annet godt tips er å ikke være snever når du søker! Statsvitere kan jobbe med utrolig mye, og viss du ser en spennende jobb skal du ikke være redd for å søke. Jeg startet for eksempel med å jobbe med HR og HMS i et utenlandsk firma i bygg og anleggsbransjen, og med arbeidserfaringen derifra kvalifiserte jeg derfor til stillinger jeg ikke trodde en samfunnsviter kunne ha - så det handler alt om hvordan du selv tenker at du er relevant for stillingen og hva du kan bidra meg!


Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Vi hadde et utrolig bra studiemiljø hvor vi fant på mye gøy sammen, det savner jeg kanskje mest av alt.