Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Forskergrupper

Forskningsaktiviteten ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er organisert i forskningsgrupper.

Hovedinnhold

Disse gruppene arrangerer forskningsseminar, student seminarer, gjesteforelesninger og andre aktiviteter innen sine tematiske felt: