Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ledelse for læring

Prosjektet Ledelse for læring har nylig fått tildelt NFR-midler.

Kjetil Børhaug har sammen med prosjektleder Ole Fredrik Lillemyr, Yngve Skjæveland, Kari Hoås Moen, Per Tore Granrusten og Kjell-Åge Gotvassli fått innvilget NFR-midler til sitt nye prosjekt «Ledelse for læring: Utfordringer for barnehager i Norge». Prosjektet, som starter 1.august, stiller spørsmålet: Hvordan er barnehagenes økte ansvar for barns læring tatt i betraktning i ulike former for styring og ledelse på barnehagesektoren?

 

Teoretisk bygger prosjektet på en kombinert teoritilnærming, bestående av organisasjonsteori og motivasjonsteori. Metodisk vil en kombinere survey og ex post facto forskning, med både kvalitative og kvantitative metoder. Utvalget vil være et stratifisert, randomisert utvalg av styrere i både private og offentlige barnehager og barnehage - eiere fra noen utvalgte fylker i landet. Et utvalg av barnehagepolitiske tekster vil også bli analysert.

 

Prosjektet tar sikte på flere publikasjoner og forutsetter et nært samarbeid med praksisfeltet der det er etablert faste samarbeidsavtaler med Klæbu, Trondheim og Bergen kommune.

 

Her kan du lese mer om prosjektet.