Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Endring og ledelse i offentlig sektor

Professor Anne Lise Fimreite har skrevet om "Endring og ledelse" i offentlig sektor i siste nummer av Stat og styring.

Hovedinnhold

Endring – eller snarere mislykket endring – i offentlige organisasjoner, er godt stoff i media. Sammen med kollegaer har jeg studert og evaluert små og store endringsprosesser i offentlig sektor i 25 år. Studiene gir grunnlag for å trekke fram fem forhold som har vist seg avgjørende i de fleste av endringsprosessene.

Så avgjørende er disse forholdene, at jeg vil driste meg til å bruke dem som utgangspunkt for å formulere noen allmenne lærdommer om offentlig endring. NAV-reformen, sykehusreformen, skolereformer, styringssystem i relasjonen mellom forvaltningsnivåene, bydelsordninger, byparlamentarisme, lokaliseringssaker og endring på samfunnssikkerhetsfeltet er noen av prosjektene vi har sett nærmere på.

Les innlegget i sin heilhet HER.