Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

-Mange utfordringer for høyere utdanning

De siste tjue årene har utdanningssystemene for høyere utdanning vokst kraftig, både i Norge og Europa. Samtidig har politikere og offentlighet blitt mer opptatt av høyere utdanning og forskning, hvordan ressursene brukes og hvilke resultater de oppnår som utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Hovedinnhold

Det europeiske forskningsnettverket Transformation of European Universities (TRUE) retter seg mot utfordringene til styring og ledelse av høyere utdanning i Europa. Nettverket består av åtte forskningsprosjekter som til sammen utgjør det store tverrfaglige prosjektet TRUE. TRUE skal gjennomføre et tverrfaglig forskningsprogram for å undersøke hvordan høyere utdanningsinstitusjoner har endret seg, hvilken rolle den offentlig politikken har hatt og hvordan endringene har kommet til uttrykk i systemene for høyere utdanning. Prosjektet skal også undersøke hvordan universitetene kan beskrives og resultatene av deres virksomhet måles.

TRUE koordineres og ledes av professor Ivar Bleiklie ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

Les intervju om TRUE med professor Bleiklie på forskningsrådets sider