Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Skolen i demokratiet - Demokratiet i skolen

Boka handler om opplæring til demokrati gjennom deltakelse og undervisning. Hvordan kan læreren legge til rette for at elevene erfarer skolen som en arena for dialog om temaer som er viktige for dem?

Hovedinnhold

Trond Solhaug og Kjetil Børhaug tar utgangspunkt i hvordan skolen ivaretar sin oppgave i dag og stiller kritiske og konstruktive spørsmål:

  • Hva er egentlig viktig kunnskap i et demokrati?
  • Hvordan bruker skolen samfunnsfaget for å fremme demokratisk deltakelse?
  • Hva tenker elevene om ulike politiske spørsmål?
  • Hva lærer elevene om demokrati gjennom elevrådsarbeid og andre formelle kanaler?
  • Hvordan begrunner vi forventningene som rettes mot elevene om aktivt samfunnsengasjement?

Solhaug og Børhaug presenterer også forskning om hvordan ungdom opplever og forstår det norske demokratiet og sin egen rolle i det.

Boka utfordrer lærerstudenter og lærere til nytenkning om skolens demokratiske mandat. Den gir råd om undervisning og diskuterer ulike løsninger på en praksisnær måte.

Les mer: http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=59969771

 

Bestill vurderingseksemplar HER

Boken kan og bestilles på Studia