Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Samfunnssikkerhet forblir et aktuelt forskningstema

Per Jarl Elle si oppsummering frå den nasjonale statsviterkonferansen 2013 ved Universitetet i Nordland. Samfunnssikkerhet var hovudtemaet, og forløpet, hendelsen og etterspillet etter 22. juli ble debattert.

Hovedinnhold

I oppsummeringa frå Elle kan ein lese uttalingar frå mellom anna forskar J. Peter Burgess ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og professor Per Lægreid frå instituttet for administrasjons og organisasjonsvitenskap (UiB).

Sjå den fulle teksten HER.