Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

En dans preget av forhandlinger

Hogne Lerøy Sataøen og Marianne Nikolaisen Solbakk med ny artikkel i MAGMA tidsskrift for økonomi og ledelse.

Artikkelen er et bidrag til forskningen på ledelsesutfordringer knyttet til nye organisasjonstrender. Søkelyset rettes mot utfordringer i forholdet mellom organisasjoner og media. Gjennom intervjuer med ledere av kommunikasjonsavdelinger i norske sykehus svarer vi på følgende problemstilling: Hvilken rolle har kommunikasjonslederne i forholdet mellom sykehus og media? Lederne av sykehusenes kommunikasjonsavdelinger er buffere for organisasjonens relasjon med media. Samtidig ønsker de å være broer mellom et økende antall journalister og sykehuset. I artikkelen diskuteres en observert spenning mellom kravet om transparens og meroffentlighet på den ene siden og strategiske vurderinger av hva, når og hvordan saker i sykehusene bør fremstilles, på den andre siden. Transparens oppstår ikke bare som følge av krav fra myndigheter, pasienter og media om å vise hva en holder på med internt, det er også en strategi fra organisasjonens side for å fremstå som åpen, ærlig og redelig. Kommunikasjonslederne spiller en viktig rolle for sykehusenes omdømmehåndtering og relasjoner til media. Som det går fram av artikkelen, påvirker dette også prioriteringer og beslutninger i sykehusene.

Nøkkelord: omdømmehåndtering, media, sykehussektoren, kommunikasjonsleder, transparens

Les meir HER.