Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Riksrevisjonen si rolle: kva er ho, og kva bør ho vera?

Paul G. Roness med kommentarartikkel i siste nummer av Norsk Statvitenskaplig Tidsskrift.

Hovedinnhold

I siste nummer av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift har Paul G. Roness ein kommentarartikkel om Riksrevisjonen si rolle: kva er ho, og kva bør ho vera. Det er ein litt omarbeidd og utvida versjon av innleiing på Statsviterkonferansen, Bergen, 19. april 2012, på sesjon om dette temaet. Refleksjonane er baserte på ei kopling mellom statsvitskap og organisasjonsteori, eller det som kan kallast ein organisasjonsteori for offentleg sektor.

For å sjå artikkelen klikk HER.