Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Åpenhet, ytring og varsling

Marit Skivenes, førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har skrevet boka «Åpenhet, ytring og varsling» om hvordan norske kommuner forholder seg til nettopp åpenhet, ytring og varsling.

Hovedinnhold

Marit Skivenes har skrevet en ny bok sammen med Sissel Trygstad, forsker ved FAFO, med tittelen «Åpenhet, ytring og varsling». Boka, som kommer ut på Gyldendal forlag, er basert på en stor undersøkelse av hvordan 20 norske kommuner forholder seg til krav om innsyn, frimodige ytringer og varsling. Det blir også sett på hva enkelte kommuner har gjort for å styrke åpenheten og muligheten for ytre seg.

 

Resultatene av undersøkelsene viser at kommunepolitikere er mer positive enn ledere i kommunale etater og enheter til at ansatte tar opp kritikkverdige forhold. Til aftenposten (11.03.2012) sier  Skivenes blant annet:

-Mye av skepsisen skyldes trolig at de (ledere i kommunale etater og enheter red.) er i en skviset situasjon, med stadig større økonomisk ansvar for sin egen enhet, samtidig som ressursene ofte er knappe. Dette ansvaret har økt, i takt med at det er blitt færre ledelsesnivåer og kortere avstand mellom enhetslederne og kommunens øverste ledelse. Dermed stiger presset på lederne - noe som også innvirker på klimaet for ytringer og varsling, sier hun og tilføyer.

 

Undersøkelsene viser videre at det å varsle nytter. Kommuner som er mer åpne for informasjon fra arbeidstakere, som for eksempel Lillesand, har også mer fornøyde brukere og arbeidstakere. Arbeidsmiljøet er også bedre.