Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Bredere perspektiv

Teknologiledelse er et av etter- og videreutdanningsemnene som tilbys på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. - Studiene har gitt meg et bredere perspektiv, sier student Pål Øia i en artikkel på Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) sine websider.

Teknologiledelse er basert på et studie utviklet av Association of Professional Engineers, Scientistst and Managers, Australia (APESMA) og Deakin University. Emnet er delt i tre moduler; organisasjonsteori ved Harald Sætren (UiB), økonomi ved Olav Jon Innselset (HiB) og arbeidspsykologi ved Tina Løkke Vie (UiB).

Utdrag fra artikkelen:

Professor Harald Sætren som foruten å kurse Addiscostudenter også er instituttleder for institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, skryter av studentene til Addisco. - Det er imponerende at så mange klarer å sette seg inn i pensum da dette gjøres ved siden av arbeid. For oss er det veldig nyttig å ha disse studentene, da de gir oss innsikt fra arbeidslivet. Derfor gleder jeg meg spesielt for å ha disse studentene da de gjør at vi blir enda bedre når vi foreleser for de andre studentene, sier Sætren.

Les hele artikkelen på FLT sine sider