Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nødnett koster tre ganger mer i Norge enn i Sverige

Professor Per Lægreid uttaler seg i samband med artikkel i Aftenposten angåande utbygginga av det nye nødnettet.

Hovedinnhold

Nødnettet er et eksempel på et fagområde som går på tvers av flere ulike departementer. I det norske systemet, der mange fagdepartementer kjemper for sine egne interesser, får man da en tendens til at ingen tar det overordnede ansvaret – og at det blir vanskelig å gjennomføre. Nødnettet er et eksempel på en situasjon der ansvaret blir pulverisert, sier Per Lægreid, som er professor i administrasjonen og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han mener regjeringsapparatet mangler evnen til å få gjennomført store prosjekter.

- Vi må ha ordninger som sikrer en god saksbehandling på tvers av fagdepartementene. Nå er det slik at de verner om sitt eget revir og ikke blander seg inn i andres, og resultatet blir at man får et misforhold mellom ansvar og myndighet, der ingen tar ansvar. Det er et kjempeproblem, spesielt i saker som dreier seg om samfunnssikkerhet, sier Lægreid.

- Hva kan være en løsning?

- For slike grenseoverskridende saker bør man kanskje vurdere en svensk modell, der regjeringsapparatet i større grad fungerer som en felles enhet. Det kan gjøre det lettere å få gjennomføringsevne, og kan gi mindre grenser mellom departementene. Spesielt er dette viktig i saker som går på tvers av departementsområdene. Jeg tror vi har et behov for en konstitusjonell debatt om den norske ministerstyringsmodellens begrensninger når det gjelder håndtering av "wicked issues" som ligger i grensesnittet mellom ulike departementsområder, sier Lægreid.

(Kilde: Aftenposten.no)

Sjå heile artikkelen HER.