Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Rosefest

14.juni mottok heile 16 studentar heder for innlevert masteroppgåve, på instituttet sin årlege rosefest.

Den årlege rosefesten fant stad 14. juni, og denne gangen var det heile 16 studentar som tok fekk rose, universitetspin og slips/sjal av dåvenrande instituttleiar Harald Sætren. Etter sjølve roseseremonien var det mat og drikke på instittutet, ei flott avslutning av masterprogrammet.

Instittutet ønskjer alle 16 uteksaminerte lukke til vidare.


-          Wenche-Mari Bliksås

-          Borgar Emanuelsen Bohlin

-          Christina Riiser Bøtun

-          Harald Gunnarsen

-          Helena Morland Hansen

-          Erlend Husabø

-          Ruth Larsen

-          Andrea Lode

-          Mirza Mujic

-          Christina Skjelde

-          Naomi Naa Dede Adjei

-          Harold Sougato Baroi

-          Martin Brantuo

-          Suzan Mbatudde

-          Bruno Onzima

-          Erymas Admasu Wolde