Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Informasjonsmøte for bachelorprogramma

Onsdag 09.01.13 klokka 10.15 vart det informasjonsmøte for bachelorprogramma ved institutet i Lauritz Meltzers hus (SV-bygget),Stort auditorium.

På onsdag 09.01.13 klokka 10.15 vart det informasjonsmøte for bachelorprogramma ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Dette inneheld informasjon om emna:

  •     Aorg 101 Organisasjonsteori
  •     Aorg 104 Politisk teori og styreformar
  •     Aorg 105 Stat og forvaltning i utviklingsland
  •     Aorg 106 Stat og forvaltning i utviklingsland
  •     Aorg 209 Politisk styring og organisering
  •     Aorg 210 Organisasjonsteori
  •     Aorg 250 Bacheloroppgåve i Adm.org


Vel møtt.