Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nytt nummer av Nordiske Organisasjonsstudier

Nordiske Organisasjonsstudier nummer 2 – 2013 er nå kommet med mellom anna minneord for Paul G. Roness.

Nordiske Organisasjonsstudier nummer 2 – 2013 er nå kommet. Abonnenter får nå tilgang til nedlastbar digital versjon av tidsskriftet gjennom www.fagbokforlaget.no/nos

 

Innhold:

Minneord for Paul G. Roness

 

ARTIKLER

Kausalitet i lederskaps- og organisasjonsforskningen – metodevalg og virkelighet

Rudi Kirkhaug

Helseforetakenes tilpasning til politiske reformer: omkostninger og gevinster ved formålsrasjonelle endringer

Even Nerskogen

Foucaults teknologier: det nye ’jernbur’ eller virtuelle organisationsdiagrammer?

Kaspar Villadsen

 

LITTERATURGRANSKNINGER

Organisatorska bakslag

Johan Berlin