Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Redaksjonen av Nordiske Organisasjonsstudier til Bergen

Fra og med årsskiftet er redaksjonen av Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) overført fra Score (Stockholm) til Uni Rokkansenteret (Bergen). NOS er et fagfellevurdert akademisk tidsskrift som gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret. Tidsskriftet kommer ut med fire nummer i året og ble første gang utgitt i 1999.

Hovedinnhold

Utgivelsen av NOS skjer i et samarbeid mellom Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret. Paul G. Roness er ansvarlig redaktør, Ivar Bleiklie, Haldor Byrkjeflot og Per Lægreid er også med i den lokale redaksjonen, og Kristin Rubecksen er redaksjonssekretær. NOS er en flerfaglig arena for utveksling av forskningsresultater og kunnskaper om studiet av organisasjoner innenfor en nordisk ramme. Et poeng med NOS er bruk av skandinaviske språk, selv om det også åpnes for engelskspråklige artikler. Dette gir nordiske organisasjonsforskere fordel av et større mangfold av publiseringskanaler, ikke minst en komplementær kanal til engelskspråklige tidsskrift. Bidragsytere kommer fra nordiske forskningsmiljøer eller tar opp tema knyttet til Norden.

Mer informasjon om tidsskriftet kan finnes på tidsskriftets hjemmeside på Uni Rokkansenteret (http://rokkan.uni.no/nos) eller Fagbokforlaget (http://www.fagbokforlaget.no/NOS).