Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Gjesteopphold ved SCANCOR 2011 - Frist 1.April

Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) ved Stanford har siden 1987 vært en viktig ressurs for norske og skandinaviske organisasjonsforskere. Senteret ble etablert som et resultat av samarbeidet mellom Jim March og Johan P. Olsen. I dag ledes det av professor Walter Powell, en av verdens ledende organisasjonsforskere.

SCANCOR tilbyr muligheter for lengre og kortere gjesteforskeropphold og har et begrenset antall kontorplasser til rådighet for gjesteforskere. Senteret er en unik ressurs som bør benyttes flittig av norske forskere. I tillegg til muligheter for fast kontorplass, arrangeres det faste forskningsseminarer ved senteret der det forventes at gjesteforskere deltar aktivt. Gjesteforskerne får også muligheter til å benytte seg av det rike tilbudet av seminarer, forelesninger og muligheter for personlige kontakter med ledende organisasjons- og samfunnsforskere ved Stanford. Søknader fra doktorgradsstudenter og etablerte forskere ønskes velkommen.

Søknadsfrist 1. April 2010 for opphold januar - mai 2011

Søknadsfrist 2. September 2010 for opphold juni – august 2011

Søknadsfrist 3. Desember 2010 for opphold september – desember 2011

Søknader sendes til Haldor Byrkjeflot som er norsk medlem i SCANCOR sitt styre med kopi til lederen for Scancor, Walter Powell. For ytterligere informasjon og søknadsprosedyrer, se hjemmesidene til SCANCOR