Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

HELIXKONFERANSEN

Helix konferansen finner sted i Bergen 22-23 mars. Tema for fagkonferansen er maktforhold, verdiskapning og fornuft i marin sektor Vestlandet/Norge/Internasjonalt.

Konferansen undersøker hvordan (norsk) marin sektor er organisert (i sin internasjonale setting). Den søker kunnskaper om institusjonene (vidt definert) og relasjonene, nettverkene mellom dem. Institusjonene kan ordnes i tre helixer eller styringssystemer: Næringen, bedriftene, markedene, organisasjonene; Vitenskapene og forskningsinstitusjonene; og Myndighetene som søker å utvikle og regulere hele næringen, hele sektoren. Tanken er at kunnskaper om styringssystemene kan gi ideer til organisasjonsutvikling, til en bedre, mer fornuftig organisering av den triple helixen. En hensikt er å gjøre de enkelte aktørene i marin sektor i stand til en bedre, mer effektiv og mer fornuftig/demokratisk målrealisering.

I tillegg til sentrale institusjonsrepresentanter som Per Grieg, Hans Inge Algrøy, Torleif Paasche og Inge Halstensen fra næringen, Tore Nepstad, Anders Goksøyr, Peter Haugan fra forskningen, og Arne Benjaminsen og Aksel Eikemo fra myndighetene, vil konferansen få innlegg fra internasjonale gjester. Det gjelder Kjartan Høydal (North East Atlantic Fisheries Commission NEAFC og Færøyenes fiskeriforvaltning), Paul Degnbold (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) og Sigridur Gudmunda Olafsdottir, Islands Universitet.  

Konferansen vil foregå på Jussbygget (Dragefjellet) og VilVite senteret. 7 grupper vil møte 1. dag 22. mars mellom 1300 og 1700, noen på Dragefjellet og noen på VilVite senteret, Møhlenpris (se plan for gruppemøtene på hjemmesiden).

hjemmesiden konferansen finner du plan for hele konferansen og påmelding.

Konferanseavgift:

NOK 1000,- / 750,- (med/uten konferansemiddag)

Studenter: 500/250 (med/uten middag)

Kontaktperson:
Professor Thorvald Gran
Thorvald.gran@aorg.uib.no