Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Sak i studvest :Norsk forsiktighetskultur

Er strengere sikkerhetstiltak det beste? Studvest har spurt Postdoktor Lise Hellebø Rykkja om hva hun mener.

Hovedinnhold

Samfunnsikkerhet , terror  og forebygging er dagsaktuelle tema.  Studvest har snakket med Lise Hellebø Rykkja om Norsk Forsiktighetskultur.

Hele intervjuet kan leses her