Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Festskrift for professor Torodd Strand

Steinar Askvik, Bjarne Espedal og Hallgeir Gammelsæter er redaktører av boken "Kunnskap om ledelse" som er et festskrift for professor Strand ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Hovedinnhold

Denne boken er tilegnet professor Torodd Strand og hans innsats for å utvikle forskning om ledelse i en norsk akademisk kontekst. De siste tretti årene har Strands faglige hovedprosjekt vært å framskaffe kunnskap om ledelse.

I dette bredt anlagte festskriftet analyserer bidragsyterne ledelsesutfordringer innenfor en rekke sektorer og felter. De drøfter blant annet teorier om ledelse i privat og offentlig virksomhet, politikere som transformative ledere, nye lederroller i barnehager og innenfor helseforetak, samt hva vi kan lære om ledelse fra profesjonelle idrettsklubber. Viktige tema som tas opp, er metoder i ledelsesforskningen, samarbeid og tillit, ledelse som omdømmebygging, destruktiv ledelse, betingelser for bedriftsintern lederutvikling, ledelse som profesjon, og ulike faglige tradisjoner for å studere ledelse. Bidragsyterne har omfattende erfaring fra forskning om ledelse og fra praktisk ledelse og lederutvikling.

Les mer om boken og hvem som har bidratt på fagbokforlaget.no