Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Configuring designers? Using one agile project management methodology to achieve user participation

Artikkel av Kristin Lofthus Hope og Eva Amdahl i tidsskriftet New Technology, Work and Employment. Lofthus Hope er post doktor på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og Amdahl er forsker ved SINTEF på NTNU.

Hovedinnhold

Abstract:

The aim was to examine the possibilities and limits of involving end-users in applied knowledge-producing settings. Is it possible to have user participation as a part of the design process? The agile method DSDM supposed to enhance user participation as well as improve other aspects of the management of computer system design projects.

Les hele artikkelen