Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Er forvaltningsrevisjon nyttig?

Stipendiat Kristin Reichborn-Kjennerud tar dette opp i ein ny artikkel i siste utgåve av tidskriftet Stat og Styring.

Hovedinnhold

"En debatt om Riksrevisjonens rolle og ulike revisjonsformer er viktig og riktig, men debatten bør bli mer nyansert for å være fruktbar. Hittil finnes det lite systematisk empirisk kunnskap om hvilken innvirkning Riksrevisjonen faktisk har på forvaltningens arbeid. Forskning jeg har gjennomført de siste årene kan bidra med noen fakta som kan belyse enkelte spørsmål som har vært oppe i debatten."

Slik starter Reichborn-Kjennerud sin artikkel i Stat og Styring, for å lese meir kan du klikke deg vidare HER.