Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Må tenke nytt om samfunnssikkerhet

Kriser tvinger frem nye måter å tenke samfunnssikkerhet på, sier professor Per Lægreid. Den norske styringsmodellen begrenser samordningen av kriseberedskapen.

Hovedinnhold

Professor Per Lægreid ved Universitetet i Bergen har ledet prosjektet Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering. Prosjektet varte fra 2006 til 2010 med midler fra Demosreg-programmet i Norges forskningsråd.

Sammen med Anne Lise Fimreite, Peter Langlo og Lise H. Rykkja (red.) har han skrevet antologien Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011.

- I etterkant av 22. juli er behovet for å reorganisere krisehåndteringen merkbar. Samfunnets sikkerhet står på dagsorden hos mange politikere. Jeg håper de leser boka, sier Professor Per Lægreid.

Les mer om saken hos Norges forskningsråd. Artikkelen er også repulisert på det velrenommerte nettstedet HealthCanal.