Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Ny publikasjon

Apprenticeship, Youth and Labour Market Outcomes

Med artikkelen “Apprenticeship, Youth and Labour Market Outcomes – A Diachronic Investigation into the Norwegian Case” bidrar Svein Michelsen og Håkon Høst i boken Challenges and Reforms in Vocational Education

Hovedinnhold

Les mer om publikasjonen her