Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Kvotert og undertrykket

Dag Erik Berg ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap disputerte 12.10.2011 for PhD graden ved UiB. Aftenposten hadde samme dag en artikkel som omtaler hans arbeid.

Hovedinnhold

Dalitene var et sentralt fokus i den indiske grunnloven fra 1950, og avhandlingen til Berg handler om hvordan mange daliter i dag kan knytte an til grunnlovens målsetting om sosial rettferdighet i deres kamp mot fattigdom og diskriminering. ”Dalit” betyr undertrykket, og er en selvvalgt betegnelse om de kastene som tradisjonelt ble betraktet som urørbare i kastesystemet. Dalitene er i dag en synlig faktor i indisk politikk, og de har en grunnlovsfestet rett til kvotering i utdannelsesinstitusjoner og offentlige jobber.

Tittelen på Bergs' avhandling er Dalits and the Constitutional State. Untouchability, Dalit Movements and Legal Approaches to Equality and Social Justice for India’s Scheduled Castes

Lovene og kvoteringene som skulle løfte opp og beskytte Indias kasteløse, kan også være en boomerang som holder dem på plass skriver Aftenpostens kommentator Inger Anne Olsen i gårsdagens (12.10.2011) utgave.

Les hele artikkelen på Aftenposten.no