Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Regjeringen vil gjennomføre en politianalyse

Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal analysere utfordringene i norsk politi. Blandt medlemmene i denne gruppen er professor Anne Lise Fimreite.

Hovedinnhold

– Jeg ønsker et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Derfor nedsetter regjeringen en arbeidsgruppe som skal analysere utfordringene i norsk politi.

Politianalysen skal leveres i en NOU innen juni 2013. Den skal være grunnlaget for en langsiktig plan for utvikling av politiet som skal presenteres i forslaget til statsbudsjett for 2014.

– Etter ett år som justis- og beredskapsminister har jeg en klar visjon for hvilken retning justissektoren må gå i. Målet er økt trygghet, bedre forebygging og mer tilgjengelige tjenester i justissektoren. Politianalysen er første skritt på veien, sier Faremo.

Les hele pressemeldinga fra regjeringen HER.