Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Artikkel i NST 04/11

Deliberasjon og følelser

Følelser og (kognitiv) rasjonalitet oppfattes ofte som motstridende. I politisk teori fremheves rasjonalitet både som ideal og som forklaringsmodell for hvordan beslutninger foregår.

I artikkelen "Deliberasjon og følelser: Tre klimadebatter i EU-parlamentet" i NST nr. 4, 2011 av Linda Sangolt og Vebjørn Roald, diskuteres følelsers rolle for en deliberativ forståelse av politikk. Hvordan kan en metodisk undersøke følelser i debatter?

Les mer om dette i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 04/11