Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Seminar med Oddgeir Osland

Forskergruppen Kunnskap, Politikk og Organisering (KPO) inviterer til oppstartsseminar førstkommende fredag 16.08.13 med innlegg frå Oddgeir Osland, leder ved Senter for profesjonsforskning (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Innleder:  Oddgeir Osland, leder ved Senter for profesjonsforskning (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Kommentar:  Forskningsleder Kari Ludvigsen (UNI Rokkan) 

Tema:  Sporskifter i norsk profesjonsforskning?  om norsk profesjonsforskning og profesjonsstudier. En kommentar til  Jan Heiret/Kari Ludvigsens  «På sporet av en historisk sosiologisk  helseprofesjonsforskning», TfS, 2012.

Sentralt i innlegget står  diskusjonen om relevansen og statusen til det historisk sosiologiske perspektivet i studier av profesjoner og politiske sektorer.  Slike perspektiv fikk en sterk forankring ved Universitetet i Bergen utover 1990-tallet for så plutselig å gjennomgå en fallende tendens, mens  nye retninger i norske profesjonsforskning har fått mer plass.  Har profesjonsforskningen foretatt et sporskifte?  I så fall i hvilken retning? 

Tid: 16.08.13, 10.15-12.00

Sted: Christiesgate 17, Seminarrom 215