Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nordiske Organisasjonsstudier 1/2012 er nå kommet

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret. Ansvarlig redaktør er Paul G. Roness ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Innhold:

 

 

ARTIKLER

 

Evaluering af (og i) den danske offentlige grundskole

Vibeke Normann Andersen og Carsten Strømbæk Pedersen

 

Reformer i utakt. Selvorganisering eller avstandsledelse i psykisk helsevern?

Hans Petter Iversen og Hallgeir Gammelsæter

 

Frå forretningsidé til realisering for norske vindkraftprosjekt. Er konsesjonsprosessen ei hindring for norsk vindkraftutbygging?

Ole I. Gjerald

 

 

DEBATT

 

Att skapa en civil ekonom: Civilekonomprogrammet som en marknadsdriven utbildning

Jens Rennstam och Peter Svensson

 

 

LITTERATURGRANSKNINGER

 

Verksamhetsutveckling i världsklass

Johan Berlin

 

Les NOS og få mer informasjon her