Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Autoriserte Samfunnsbilder

I samarbeid med Jonas Christophersen har Kjetil Børhaug skrevet boka "Autoriserte Samfunnsbilder".

I samfunnskunnskap skal elevene lære å tenke kritisk og perspektivrikt om ulike samfunnsspørsmål. Det er nedfelt i læreplanen. Dette må lærebøkene stimulere til gjennom å gi ulike perspektiver og kritiske innfallsvinkler. I denne boka, som er utgitt av Fagbokforlaget,  spørres det om lærebøkene i samfunnskunnskap for ungdomsskolen gjør nettopp dette.

 

Les mer her