Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Tilrettelegging for forskning og innovasjon

Christian ble uteksaminert i 2012 og skrev om hvordan Norges Forskningsråd sine programstyrer fordeler ressurser, og hva som kjennetegner programforskningen i Rådet.

Hovedinnhold

Tør å satse. Gå i dybden for å satse høyt

Hvorfor valgte du å studere adm.org ved UiB?

Mulighet til å fordype meg i forskning omkring kunnskap, politikk og organisering. Stor valgfrihet i forhold til tema i oppgaver og flinke veiledere.

Hva skrev du masteroppgave om?

Om hvordan Norges Forskningsråd sine programstyrer fordeler ressurser, og hva som kjennetegner programforskningen i Rådet. Jeg studerte om det er sammenheng mellom personene som sitter i programstyrene og hvem som mottar støtte fra programmene.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Med tanke på at jeg fikk jobb i Forskningsrådet etterpå så ja, absolutt. Jeg ble senere headhuntet til å lede et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) og det jeg har med meg fra adm.org. knyttet til organisering av forskningsaktiviteter er ekstremt relevant (og bidro til at jeg fikk jobben).

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?

Dette er svært viktig for å få relevant jobb og har vært meget viktig og lærerikt for meg. Jeg jobbet som konsulent ved forskningsavdelingen på Universitetet i Bergen (2009-2011). Videre hadde jeg en del studentpolitiske verv: Arbeidsutvalget i studentparlamentet UiB, forskningsutvalget UiB, landsstyret i Norsk Studentunion, styret i studentersamfunnet i Bergen, fagpolitisk komite i den Europeiske Studentunionen, 17.mai-komiteen i Bergen. Pluss en hel del mer.

Hvorfor bør nye søkere velge adm.org?

Adm.org. gir unik forståelse av hva organisasjoner er og fungerer. Det gir analytiske verktøy som gjør oss i stand til å se hvordan organisasjoner, hierarkier og personer påvirker beslutninger og atferd. Organisasjoner er absolutt overalt og påvirker alle forhold i samfunnet. Forståelse for dette er ekstremt nyttig. Viktigst er det kanskje at man har stor frihet til å velge innretning på egne oppgaver og det gjør at man kan spesialisere seg.

Hva jobber du med?

Jeg er administrativ leder for et forskningssenter som heter Certus og ligger på Simula Research Laboratory. Senteret driver med grunnforskning som er internasjonalt fremragende og samarbeider med noen av de tyngste aktørene innenfor næringslivet. Min viktigste jobb er å legge til rette for at forskningen og innovasjonsaktivitetene beriker hverandre og fører frem til nye ideer. Og så at disse ideene utvikles videre og blir nye tjenester og produkter.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Grunnforskning og innovasjon er ulike aktiviteter, og det er store forskjeller mellom de to. Det beste med jobben er å jobbe målrettet og strategisk med hvordan forskningen skal bidra til å løse konkrete utfordringer i næringslivet. Samtidig ser vi at dette beriker forskerne også vet at de får nye perspektiver på sine egne aktiviteter. Det morsomste, og samtidig mest utfordrende, er å samarbeide med mange forskjellige mennesker (hvorav de fleste har omfattende forskningserfaring) og forsøke å holde det hele sammen.

Hva var din første jobb etter endt utdanning?

Jeg begynte å jobbe som rådgiver i Norges Forskningsråd, divisjon for Innovasjon. Der jobbet i et innovasjonsprogram som heter VRI og hadde oppfølgingsansvaret for de innovasjonsfaglige forskningsprosjektene i programmet, samt den nasjonale forskerskolen i Innovasjon.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Jeg har vært svært aktiv ved siden av studiene (både jobb og verv) så jeg merket egentlig ikke noe særlig til overgangen. Jeg måtte stå opp litt tidligere…

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene? Engasjer dere! Få dere verv og relevant arbeidserfaring så tidlig som mulig, det er til stor hjelp i jobbjakten. Gode karakterer hjelper godt, men er ikke avgjørende. Det som gir drømmejobben er gode faglige resultater sammen med relevant erfaring.