Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

NEON 2013 – jubileumskonferanse i Bergen

Årets NEON konferanse finner sted i Bergen 27. - 29. november. Det skal feires 10 års jubileum siden nettverket ble stiftet.

Mellom høye fjell og dype daler – NEON gjennom ti år!

 

I 2013 arrangeres NEON-dagene i Bergen, med PhD-dag 27.11 og selve konferansen 28. - 29.11. Det er både ti år siden nettverket ble stiftet og den tiende konferansen: NEON feirer jubileum! I god kollektiv NEON-ånd arrangeres konferansen av en utvidet gruppe med deltakere fra Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole, Samfunns- og næringslivsforskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og Høgskolen i Bergen.

 

Påmeldingen er åpen!

 

På stiftelsesmøtet i 2003 spurte Børre Nyhlen om organisasjonsforskere i Norge har “noe mer enn organisasjon” til felles. I år følger vi opp og spør: Hvor står vi nå, ti år etter? Vi retter oppmerksomheten mot organisasjonsteoriens og organisasjonsforskningens relevans, status quo og anvendelse i Norge. Organisasjonsforskningen favner vidt og dekker i sin fulle bredde et stort spekter av disipliner, tilnærminger, tema og problemstillinger: Fra makro-orienterte systemstudier i statsvitenskapen til mikro-orienterte studier i antropologien, fra empirinære praksisstudier til teoretisk orienterte kartlegginger av strukturer. Om organisasjonsforskningen framstår fragmentert og fasettert, er den like fullt vital og livskraftig.

I årets jubileumskonferanse retter vi fokus mot tre emner: For det første, hva er utviklingen i norsk organisasjonsforskning? Hvordan ser “landskapet” ut i dag? Er det større skiller enn før, eller mer brobygging, erfaringsutveksling og kontakt mellom miljøene enn for ti år siden? For det andre spør vi oss i hvilken retning vi går: Forsøker vi å svare på andre spørsmål i dag enn før, er de teoretiske og empiriske utfordringene de samme – eller nye? For det tredje ønsker vi å sette fokus på sammenhengen mellom forskningen vår og etterspørselen etter kunnskap om organisasjon i omverdenen: Er organisasjonsforskningen relevant?

Som vanlig inviterte vi også i år alle NEONs individuelle medlemmer til å foreslå gruppesesjoner i ulike format, der forslagsstillerne selv definerte tema, arbeidsmåte og organisering. Mange har hatt sesjoner om samme tema på flere av konferansene våre, og noen nye har kommet til. Nå er det på tide å sende inn abstracts: Alle forslag er velkomne!

 

Mer informasjon om konferansen, program og sesjoner

 

Priser:

PhD-studenter 1500,-
Ordinære deltakere før 12. september 2500,-
Ordinære deltakere fra 12. september 3000,-
Jubileumsmiddag: 490,-
Overnatting på konferansehotellet: 1390,- (enkeltrom) eller 1590,- (dobbeltrom)