Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Byråkrati – eit skjellsord eller eit kvalitetstrekk?

"Eit overhaling av offentleg sektor er sikkert nødvending. Men det er forskjell på å barbere seg og å skjere av seg øyra", seier Professor Per Lægreid i ei kronikk på NRK Ytring

I internasjonal samanheng kjem norsk forvalting svært godt ut. Det er ein stor konkurransefordel for eit land å ha velfungerande byråkratiske organisasjonar.
Foto/ill.:
nrk.no

Den påtroppande Solberg-regjeringa har profilert seg på ein kamp mot byråkratiet. Næringslivets kostnader med å etterleva rapporteringskrav skal reduserast med 25 prosent.

Gjennom mindre byråkrati, deregulering, avvikling av forbod og påbod skal gje tiltakslyst, skapartrong og betre offentlege tenester.