Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Innkjøper i Aker

Celine Elholm gikk ut med en Bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2012. I dag jobber hun som Innkjøper i Aker.

Hovedinnhold

Med denne bacheloren er man ikke låst til én yrkesgruppe – der i mot så åpner denne bacheloren mange muligheter!

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?

Jeg ønsket å studere adm.org fordi jeg synes det var en vid og åpen bachelorgrad. I tillegg veide det positivt med 60 frie studiepoeng hvor jeg fikk anledning til å integrere fag som jeg mener ville være relevant for jobber jeg ønsket å søke etter graden min. Med denne bacheloren er man ikke låst til én yrkesgruppe – der i mot så åpner denne bacheloren mange muligheter!

Hva skrev du bacheloroppgave om?     

Jeg skrev om omdømmehåndtering i Forsvaret.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?      

Temaet har vært relevant i den grad at jeg nå er mye mer bevisst på omdømmets betydning for virksomhetene, samfunnet og menneskene. For meg som ansatt i Aker Solutions gjør jeg dermed mitt for å bygge opp, eller vedlikeholde et godt omdømme for min bedrift. 

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? 

Jeg er av den oppfattelsen av at det å engasjere seg uten om skole er en stor fordel. Selv var jeg svært delaktig i Fagutvalget for adm.org og Samfunnslogen. Jeg var også medlem i Samfunnsviternes Arbeidslivsutvalg. Uten om dette har jeg også jobbet som frivillig i Barnas Røde Kors.  Ved å engasjere meg så pass mye har jeg blitt flinkere til å strukturere hverdagen min, bli kjent med nye mennesker og kulturer og arrangere ulike aktiviteter for mine medstudenter.

Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?             

Man bør studere administrasjon og organisasjonsvitenskap dersom man vil kombinere statsvitenskap og politikk med organisasjonskultur, ledelse og organisasjonsutvikling.

Hva består jobben din i?             

Som innkjøper i Aker Solutions så fungerer man som et bindeledd mellom ulike prosjekter i bedriften og leverandører. Det handler om å skaffe utstyr og service på ulike deler som prosjektene har behov for innenfor en ramme av kostnader, tid og kvalitet.

Uten om dette har man også ansvar for å opprettholde et profesjonelt og godt forhold til leverandørene samt utarbeide ulike rammeavtaler med dem. 

På hvilken måte er utdanninga di relevant for jobben?               

Som student har jeg lært disponere tiden min, være strukturert og løsningsorientert. Dette er tre viktige faktorer som har kommet godt med som ny i arbeidslivet. Jeg er blitt mer moden og har utviklet et større teoretisk grunnlag. Som ansatt i Aker Solutions har man engelsk som sitt arbeidsspråk så det har også telt svært positivt at jeg har hatt mye pensum på engelsk.

Uten om dette tar jeg med meg enkelte ting fra flere fag som jeg benytter i arbeidslivet.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?              

Jeg fikk jobben i Aker Solutions en måned før min siste eksamen i bachelorgraden så dette ble min første jobb etter endt utdannelse. Overgangen fra studiene gikk veldig fint.  Man mister jo litt av fleksibiliteten og friheten man har som student, men jeg synes det var deilig med faste arbeidstider der man er ferdig med dagens arbeid når man forlater jobben. Man slipper å ha det uendelige eksamensstresset hengende over seg og fredagen har aldri blitt mer verdsatt som hva den gjør når man er i arbeid

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?  

Skriv bacheloroppgave om noe som interesserer deg og gjerne vinkle oppgaven din litt ut i fra hva du kunne tenke deg å jobbe med etter endt utdannelse.

Engasjer deg i en eller flere studentorganisasjoner. Dette veide positivt da jeg var på jobbintervju.