Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Arkivmedarbeider i OS kommune

Anja Hjelle ble uteksaminert med bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2011. Hun jobber nå i dokumentsenteret i Os kommune.

Hovedinnhold

Utdanningen har gitt meg kunnskap og ferdigheter til å forstå organisasjoner, kunnskap rundt endring, og ”verktøy” til å gjennomføre endringsprosesser.

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?

Jeg valgt studiet fordi det var variert, og fordi jeg hadde lyst til å studere noe innen organisasjonsteori. Jeg ønsket å bygge videre på førskolelærerutdanningen og få jobb i en administrativ stilling.

Hva skrev du bacheloroppgave om? 

Sykefravær, med vekt på kvinners økende sykefravær.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?      

Det er vel for så vidt det, de fleste har opplevd eller vil oppleve å bli syke. Siden jeg hadde sykefravær som tema var det jo interessant å komme inn i en organisasjon og se hvordan sykefravær ble håndtert.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?  

Under studiene jobbet jeg deltid med et prosjekt rundt språkutvikling hos barnehagebarn.

Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?             

Det er et fagfelt man kan få bruk for i de flest stillinger.

Hva består jobben din i?             

Jeg har en delt stilling der jeg jobber som arkivmedarbeider og driver med journalføring av post/saker. Jeg er også sekretær i Plan- og bygningsutvalget og tar dermed del i den politiske organiseringen i kommunen. Jeg fikk gjennom dette en sentral rolle i forbindelse med gjennomføringen av Stortingsvalget 2013 i Os kommune.

Jeg har ansvar for utarbeiding av rutiner og rutinebeskrivelser, samt support på saks- og møtesystemet vårt.

Os kommune var en av de først kommunen som gikk over til bruk av Ipad for politikerne, en av mine arbeidsoppgaver er derfor opplæring/support på Ipad og distribusjon av sakspapir på nett.

På hvilken måte er utdanninga di relevant for jobben?               

Studiet er veldig relevant for arbeidet jeg har. Utdanningen har gitt meg kunnskap og ferdigheter til å forstå organisasjoner, kunnskap rundt endring, og ”verktøy” til å gjennomføre endringsprosesser.

Psykologi og ledelsesfagene hjelper en til å reflektere i samarbeid med andre, og til å forstå og prøve å kommunisere tydeligere.

Gjennom studiet har jeg også fått forståelse for hvordan politiske prosesser foregår, noe som var greit å ha med seg i samarbeid med politiske utvalg.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?     

Det beste med denne jobben er at den er veldig variert.

Det mest utfordrende, i alle fall i begynnelsen var å våge å stille spørsmål ved godt innførte rutiner og komme med forslag til endringer, og selv gjennomføre disse.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?             

Konsulent i kommunen var den første jobben min. Jeg opplevde at det var spennende å ta del i arbeidslivet etter denne bachelorgraden. Jeg var overrasket over hvor mye jeg kunne relatere til studiet. Arkivering er absolutt ikke en ensidig jobb, noe som jeg kanskje var litt bekymret for før jeg startet.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?  

Utdanningens tverrfaglighet gir en mange muligheter i ulike bransjer. Uansett hva en ønsker å jobbe med vil en ha stort utbytte av variasjonen av emner som dette bachelorprogrammet tilbyr.