Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Offshore personellkoordinator i Halliburton

Anette Vik ble uteksaminert med en bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2012 og jobber nå i Halliburton som personellkoordinator.

Hovedinnhold

"En bør velge adm.org grunnet bredden og at dette fører til at man ikke er fastsatt på ett arbeidsområde"

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
At jeg valgte og studere adm.org var vel egentlig ganske tilfeldig, jeg søkte uten å helt vite hva det gikk ut på. Men det skal sies, jeg har aldri angret på dette.

Hva skrev du bacheloroppgave om?
Krisehåndtering i bedriften Sør-Norge Aluminium

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?
På mange måter ja, i en bedrift som operer offshore kan det oppstå mange krisesituasjoner, som en må ta stilling til. Det forekommer også at de ansatt er egne problemer det trenger hjelp med, så både intern og ekstern krisehåndtering er relevant.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?
I studietiden var jeg medlem i Samfunnsviterens Arbeidslivsutvalg, satt en liten periode som bedriftsleder der. Videre var jeg også aktiv i både Samfunnslogen og Fagutvalget på adm.org.


Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?
En bør velge adm.org grunnet bredden og at dette fører til at man ikke er fastsatt på ett arbeidsområde, man kan også styre utdannelsen til dels ved og velge de fagene man selv synes er mest spennende og relevante.


Hva består jobben din i?
Koordinere personell offshore for avdelingene Wireline og Baroid i Halliburton.


Hva er dine konkrete arbeidsoppgaver?
Arbeidsoppgavene mine er langtids planlegging av personell, booke flybilletter, booke helikopter seter, passe på at personellet har alle påkrevde kurs, lage scheduler og passe på at disse er oppdaterte.


På hvilken måte er utdanninga di relevant for jobben?
På mange måter, men kanskje mest i forhold til organisasjonsteorien og det med å vite hvordan en organisasjon er oppbygd og hva som er med på å påvirke den.


Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?
Det beste med jobben er helt klart at ingen dag er lik, og at jeg føler at for hver dag som går lærer jeg noe nytt. Det mest utfordrende er nok å klare og legge i fra seg arbeidet når arbeidsdagen er over.


Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Dette var min første jobb etter endt utdanningen. Jeg følte at overgangen egentlig var ganske god, det var godt å få faste arbeidstider og kunne legge arbeidet i gjennom på jobben når man går hjem. Selv om jeg noen ganger ikke helt klarer dette. Selvsagt savner jeg studietiden, man hadde en helt annen frihet da, til å legge opp dagene og fordele arbeidsmengden.


Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
Engasjer dere utenfor studiene også, man har så mye igjen for dette. Det er lærerik, men ikke minst en fantastisk mulighet til å bygge nettverk.