Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

God jul og fredelig nytt år på AdmOrg

På Høyden melder at nær 40% av bygningene tilhørende UiB skal fredes. Instituttets bygg er blant de mange aktitektoniske perler som fredes.

I sin artikkel rapporterer På Høyden at journalist Eva Røyrane påbegynte kartleggingen av byggene som skal fredes i vår. Prosjektet løper i tre år og skal ende med en samlet oversikt i 2016.

Det er et omfattende arbeid som nå iverksettes og fredningsvedtaket blir gjort ved årsskiftet. Det er viktig å ta vare på disse byggene, da de er en viktig del av UiBs historie. Nå skal det lages en forvaltningsplan for hvert hus.

Her er det hun har funnet ut om Christiesgate 19:

 • Frittliggende villa i nyrenessansestil som sammen med Christies gate 15 og 17, Rosenbergsgaten 39 og Muséplassen 1 utgjør et spesielt fint historisme-miljø.
 • 1882: Villaen blir bygget av murmester Johan Gustav Nielsen etter tegninger av arkitekt Johan Faye. Blir solgt til Marianne Pettersen, Cornelius Pettersens enke (senere gift Sellichen).
 • 1888-1902: Christian Michelsens far, kornhandler og børskomissær Jacob Andreas Michelsen, eier boligen.
 • 1903: Kjøpmann og politiker Kristofer Lehmkuhl og hans kone Magdalena Michelsen overtar eiendommen. Arkitekt Jens Z. Kielland planlegger en omfattende ombygging.
 • 1915: Kristofer Lehmkuhl installerer to vannklosetter med tilknytning til hovedkloakken.
 • 1935: Villaen overlates til Kr. Lehmkuhls fond til fremme av norsk næringsliv og blir fra nå av disponert av den nyopprettede handelshøyskolen. NHHs første professor, Ole Myrvoll (senere ordfører i Bergen og finansminister) bor i nummer 19 fram til i 1954.
 • 1955: Norges Handelshøyskole søker om å få innrede et kokerom med entre på loftet der det er bibliotek og lærerrom. Brannvesenet fraråder søknaden, som likevel innvilges på betingelse av at det bare er snakk om elektrisk koking.
 • 1964: UIB overtar villaen. Stuene i første etasje blir lesesaler og bibliotek. Soverommene i andre blir kontor for ansatte.
 • 1967: Universitetsforlaget får kontor i villaen.
 • 1968: UIB binder sammen Christies gate 19 og 17 med en en etasje høy lukket korridor tegnet av arkitekt Anders Nortvedt.
 • 1972: UIB innreder fire kontor for Sosiologisk institutt på loftet.
 • 1970/1980-årene: Ansatte og studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet holder til i villaen som er relativt uoppusset og som fremdeles bærer preg av å ha vært privatbolig. Mange brukere setter sitt private preg på rommene. Det fortelles om ansatte som hadde kontor med «private møbler, egne kaffekokere, kjøleskap, akvarium, potteblomster og barskap».
 • 1997: Kontorvillaen bygges sammen med Christies gate 17. Etasjeskillene brannsikres. Kontor, møterom og gangarealer blir pusset opp, men opprinnelige fyllingsdører med listverk og en del bygningsdetaljer som dekor i tak og over dører, blir beholdt.