Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Kjære kolleger, studenter, alumner og samarbeidspartnere

 

2013 har for Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap vært et år med både gleder og sorger.

Den 17. mai gikk vår gode kollega og kjære venn Professor Paul Roness (f. 1951) bort. Paul spredte positivitet rundt seg, og engasjerte seg i insituttet og sine kolleger. Han vil alltid bli husket, og i 2014 vil et bibliotek settes opp i Insituttet til hans minne.

Bortgangen til Paul var en påminnelse om at vi skal glede oss over våre resultater, framganger og utfordringer.

Professor Thorvald Gran, som har vært ansatt hos oss siden 1973, gikk av med pensjon våren 2013. Thorvald er nå emeritus, og studenter og kolleger kan fortsatt dra nytte av hans engasjement og kunnskaper.

I 2013 fikk tre av våre kolleger opprykk; Professor Kjetil Børhaug, Professor Marit Skivenes og Professor Svein Michelsen. Instituttet gratulerer!

Vi gleder oss også over våre to disputaser i år. Følgende PhD kanditater disputerte med spennende og interessante avhandlinger:
- Ralph Kirchoff; "Tyske sykehusleger i Norge i et institusjonelt perspektiv". (Veiledet av Professor Ivar Bleiklie)
- Ole Andreas Danielsen; "On the Composite Dynamics of Transnational Regulatory Spaces". (Veiledet av Professor Per Lægreid)

I år har i tillegg 22 masterstudenter levert in sin masteroppgave. Det har vært en glede å bli kjent med dem, og vi har satt pris på deres engasjement og deltakelse i våre forskergrupper. Vi ønsker dem alle riktig lykke til videre!

30 studenter fullførte også sin bachelorgrad. Vi håper vi ser dem igjen som studenter på masterprogrammet vårt.

Sommeren 2013 gikk Insituttstyrer Harald Sætren og Visestyrer Per Lægreid av etter endt periode. Svein Michelsen og Kjetil Børhaug ble valgt som henholdsvis ny instituttstyrer og visestyrer.

2014 blir også et spennende år, hvor tidligere forskningsprosjekter skal videreføres (TRUE, COCOPS, HELOs, Management for Learning, Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services, Organizing for Internal Security and Crisis Management: Capacity and Legitimacy og KnowHow) og nye prosjekter skal iverksettes (NORHED og Norge/Sør- Afrika-prosjekt om nasjonale energisystemer).

Vi håper at dere vil følge med oss videre, både på våre nettsider og facebookside.

 

Vi ønsker dere alle en fredelig julehøytid.

 

På vegne av Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap,
Svein Michelsen, Instituttstyrer