Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Rosefest

Fredag den 13. desember hadde vi rosefest for 6 av våre masterstudenter som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.

Mange møtte opp på fredag for å feire at 6 av våre studenter hadde levert masteroppgave denne høsten. Undervisningsleder Kjetil Børhaug overrakte roser, slips/sjal og universitetspin til studentene.

Etter selve roseseremonien fortsatte feiringen med god mat og drikke på instituttet. Vi hadde også egen quizmaster som sørget for god underholdning!

Alt i alt hadde vi en fin feiring av masterstudentene våre. Instituttet gratulerer så mye, og ønsker dere alle lykke til videre!

 

  • Trude Kvam Ulleland (veiledet av Per Lægreid og Anne Lise Fimreite): "The Cluster Approach for Organizing Emergency Response: A Case Study of Myanmar and Haiti (2008)".
  • Robert Kjærgård (veiledet av Per Lægreid og Kristin Reichborn-Kjennerud): "Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene NAV og sykehus".
  • Asta Midttun (veiledet av Tor Halvorsen og Atle Nyhagen): "Vindkraft og miljøhensyn. En diskursanalyse av miljøhensyn i konsesjonsprosessen for vindkraftverk i Norge".
  • Silje Christine Røgenes (veiledet av Harald Sætren og Per Lægreid): "Virus til besvær? Casestudie av Danmarks og Sveriges valg av vaksinasjonsstrategi under svineinfluensapandemien i 2009".
  • Teresie Schafranek Solum Hommersand (veiledet av Jan Froestad og Laura Drivdal): "The Case of the Darling Wind Farm".
  • Sylvia Keala Duerr (veiledet av Thor Øivind Jensen): "Leadership in World of Warcraft. A Comparative Study of Leadership Styles in three Guilds".