Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Ph.d.-profil

Ansvarsrelasjoner i sykehussektoren

Hvem har ansvar i sykehussektoren, og hva kan vi kreve av dem? Peter Lango er ph.d.-stipendiat i administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker på ansvarsrelasjoner i sykehussektoren.

Hovedinnhold

- Kan du fortelle litt om utdanningsbakgrunnen din?
Jeg begynte på bachelorprogrammet i europastudier her ved Universitetet i Bergen. På bachelor tok jeg fag både innenfor sammenliknende politikk og administrasjon og organisasjonsvitenskap. Derfor kunne jeg skrevet bacheloroppgaven min innenfor begge fagene, men valget falt på adm.org. fordi jeg syntes at det virket mest spennende. Etter dette fortsatte jeg på masterprogrammet i adm.org, og i 2011 ble jeg ph.d.-stipendiat.

 

- Hva er det med administrasjon og organisasjonsvitenskap som interesserer deg?
Jeg har alltid vært meget interessert i statsvitenskap. Det som gjør adm.org. unikt er at vi kombinerer studiet av offentlig politikk med organisasjonsteori. Det synes jeg er spennende og interessant.

 

- Hva forsker du på i ph.d.-prosjektet ditt?
I ph.d.-prosjektet mitt undersøker jeg ansvarsrelasjoner i sykehussektoren. Prosjektet er en komparativ studie av sykehussektoren i Norge, Danmark og Tyskland. Forskningen min er koplet til rammeverket i forskningsprosjektet «Reforming the Welfare State: Accountability, Democracy and Management», som professor Per Lægreid leder. I prosjektet mitt har jeg undersøkt hvordan organisering påvirker ulike former for ansvar i sektoren. Hva slags ansvarsrelasjoner kan oppstå? Hva kan avkreves?

 

- Hvorfor synes du sykehussektoren er interessant?
Det er et spennende felt der det har skjedd mye de siste årene. I Norge tok staten over spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002, og det ble opprettet helseforetak. Siden den gang har helseforetakstyrene blitt endret flere ganger. Først fjernet man politikerne fra styrene, fordi det var et ønske om profesjonalisering og strømlinjeforming. Etter dette fikk styrene kritikk for styringsrepresentativiteten, og politikerne kom tilbake i styrene, og nå er de på vei ut av styrene igjen.

Sykehus har også vært på dagsordenen de siste årene, med mange oppslag om skandaler, lokalsykehus, og om styrer som kommer og går. Sykehussektoren vekker engasjement både blant helsepersonell og innbyggere, noe har vi sett gjennom grasrotaksjoner og markeringer for lokalsykehus. Samtidig har det blitt skrevet lite om ansvarsrelasjoner i sykehussektoren.

 

- Hva har du funnet ut så langt?
Jeg har konsentrert meg mest om Norge og Tyskland så langt. Det er tydelig at forvaltning og organisering har mye å si. Noe av det som er interessant med sykehussektoren i Tyskland, er at man gjerne skiller mellom et administrativt styre og et separat tilsynsstyre for sykehuset. Tilsynsstyrene har eksterne og politiske representanter, mens de administrative styrene har oppgaver knyttet til daglig drift. Jeg har funnet at det er mer uklare skiller i Norge, at vi ikke har like klare ansvarsforhold som de har i Tyskland.

 

- Har du noen andre prosjekter også?
Jeg har et sideprosjekt som handler om samfunnssikkerhet og samordning. Det er et tema som jeg også synes er svært interessant, og som jeg skrev masteroppgaven min innenfor. Etter at jeg var ferdig med masteren arbeidet jeg videre med dette temaet som vitenskapelig assistent her ved instituttet, og jeg har også holdt noen forelesninger om samfunnssikkerhet ved Universitet i Nordland.

 

- Som ph.d.-stipendiat har du også hatt andre arbeidsoppgaver enn forskningsprosjektet ditt?
Jeg underviste bachelorstudenter i faget AORG103 Politikk og forvaltning i to semester. Det er et omfattende og spennende fag. Det er litt krevende å lære seg formen, men jeg syntes det var kjekt å undervise.

 

- Hvordan synes du det er å være ph.d.-stipendiat?
Jeg synes det er en fantastisk mulighet, og jeg stortrives som stipendiat. Jeg får forske på noe jeg synes er spennende, og bruker mye tid på dette.